อัลบั้มกิจกรรม

สงกรานต์ ปี60 ทรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองพิจิตร

โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

ผู้บริหาร

นายจตุรภัทร ราชสุภา

ปลัด อบต.หนองพระ

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองพระ

วีดีทัศน์

5 ธันวาคม แสงเทียนเพื่อพ่อหลวง

หนังสือราชการ สถ.

อากาศวันนี้

0° C

SETindex

ราคาน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศ รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่สตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่สตรี แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาชนทั่วไป (กระเป๋าใส่แก้วน้ำเก็บความเย็นและรองเท้าผ้า) […]

ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562      วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริ […]

ข่าวกองคลัง

22 พ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดบ้านหนองลากฆ้อน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ค. 2562 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดบ้านหนองลากฆ้อน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดบ้านหนองลากฆ้อน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 พ.ย. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ต.ค. 2561 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์)
18 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์)
15 ต.ค. 2562 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562
12 ก.ค. 2562 ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562)
7 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดบ้านหนองลากฆ้อน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสทีี่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562)
29 มี.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสทีี่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
13 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

แหล่งข้อมูลในชุมชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

เข้าสู่ระบบ

facebook fanpage

รวมลิ้งค์แนะนำ

 
 
 
 

หมวดหมู่

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • 0
  • 30
  • 106
  • 8,576
  • 52,197

แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองพระ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยางสามต้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีสัทธาราม

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน งานบริหาร
งานบุคคล งานกิจการสภา
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานสังคมสงเคราะห์

กองคลัง

ภาษีโรงเรือน ที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์
จัดซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ขออนุญาตทำการโฆษณา

กองช่าง

การขอใบอนุญาตการก่อสร้าง
ดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณา
งานก่อสร้าง
งานออกแบบประมาณราคา
งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา

งานบริหารการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษา
งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม