ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ. ๙๓-๐๐๑ สายบ้านบ่อแต้-อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ ตำบลหนองพระ

ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี  Pavement  In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พจ.ถ. ๙๓-๐๐๑  สายบ้านบ่อแต้-อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ  ตำบลหนองพระ

Comments

comments