โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ได้จัดฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรและประชาชนผู้สนใจ ณ บริเวณลานกิจกรรม อบต.หนองพระ

Comments

comments