โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินปั้น

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ จัดอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพให้กับชุมชนใน โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากดินปั้น (ดินญี่ปุ่นผสมดินไทย)
ณ วันที่ 25-27 มกราคม 2560 โดยทำการจัดใน ห้องประชุม อบต. หนองพระ

Comments

comments