หน้าแรก

อัลบั้มกิจกรรม

ผู้บริหารองค์กร

 

นายจตุรภัทร   ราชสุภา

ปลัด อบต.หนองพระ

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองพระ

วีดีทัศน์

5 ธันวาคม แสงเทียนเพื่อพ่อหลวง

หนังสือราชการ สถ.

0° C

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศ รายงานผลการสำรวจควมพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวกองคลัง

22 พ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดบ้านหนองลากฆ้อน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ค. 2562 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหลังตลาดบ้านหนองลากฆ้อน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 พ.ย. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ต.ค. 2561 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์)
22 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๙๓-๐๐๑ สายบ้านบ่อแต้-อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ ตำบลหนองพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2560 ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.93-001 สายบ้านบ่อแต้-อ่างเก็บน้ำทุ่งตะขาบ ตำบลหนองพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แหล่งข้อมูลในชุมชน

facebook fanpage

เข้าสู่ระบบ

รวมลิ้งค์แนะนำ

 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • 0
  • 26
  • 106
  • 8,572
  • 52,193

หมวดหมู่

แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งานกิจการสภา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์
กองคลัง

ภาษีโรงเรือน ที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์
จัดซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ขออนุญาตทำการโฆษณา

กองช่าง
การขอใบอนุญาตการก่อสร้าง
ดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณา
งานก่อสร้าง
งานออกแบบประมาณราคา
งานประสานสาธารณูปโภค
กองการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษา
งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม